left

تمامی اطلاعات وارد شده توسط شما در این فرم محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی امکان اخذ ویزای توریستی، مورد بررسی قرار می گیرد و در اختیار شرکت، سازمان یا فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.

اطلاعات تماس

مشخصات فردی

اطلاعات تحصیلی

اطلاعات شغلی

امکان دریافت دعوتنامه از اقوام یا دوستان، مدرسه، دانشگاه یا ارگان‌های دیگر در کشور مورد نظر را دارید؟
آیا خودتان (یا همسرتان) تاکنون به یکی از کشورهای حوزه شنگن، انگلستان، آمریکا و یا استرالیا سفر کرده اید؟
آیا تاکنون گروه خاص (شامل حرفه ای، سیاسی، اجتماعی) اجتماعی را پشتیبانی کرده اید؟
آیا تاکنون در هیچ کشوری به جرم و یا جنایت محکوم شده اید، به زندان افتاده اید یا تحت تعقیب هستید؟
آیا بیماری و یا ناتوانی جدی جسمی و یا ذهنی دارید؟
آیا تاکنون سابقه ریجکتی از کشوری داشته اید؟
آیا بررسی فرم ظرف 48 ساعت توسط کارشناسان ما مورد تایید شما می باشد؟

واریز مبلغ 50 هزار تومان و بررسی فرم

شماره کارت:
6104337811194669
به نام پیله های عصر پرواز
پس از پرداخت حتما فیش واریزی را برای ما ارسال نمایید.
شماره های تماس
02149791
02144974703