left

معرفی کشور آلمان

کشور

آلمان

01

02

 

پایتخت

برلین

 

شهرهای مهم

برلین . مونیخ . فرانکفورت . هامبورگ . دوسلدوف . کلن . اشتوردگارت .اسن .

 

موقعیت جغرافیایی

از سمت شمال بادریای شمال ودانمارک ودریای بالتیک مرزمشترک داردازسمت شرق بالهستان وچک ازغرب بافرانسه.بلژیک وهلندهم مرزبوده وازجنوب با اتریش.آلمان بطورکلی دارای 16ایالت میباشدکه بزرگترین بایرن وکوچکترین برمن میباشد.آ

 

نکات

آدرس سفارت  خیابان فردوسی شماره 324-320  تلفن  39991260-021

 

جاذبه های گردشگری

شهرروتلینگن:باریکترین خیابان جهان وجوددارددراین خیابان فقط یک فردمیتوانحرکت نمایید.

جزیره طاوس:یک قلعه خوف انگیزدرکناررودخانه هاول قراردارد.

سانکت اوسوالد:بلندترین وطولانی ترین گذرگاه درختی دراین شهر واقع است.

برانزوریخ:شهری است که دران ساختمانهای ریزی باطراحی های عجیب در آن قرار دارد.

مکللنبورگ فورپومرن:خانه وارونه عجیب که سقف ان روی زمین بوده وورودی وکف خانه در هوا معلق میباشد این خانه قرمزبوده.

خانه یوفو:که به شکل یک شی عجیب گراحی شده وازبیرون به یک شی فضایی است این خانه به صورت کم ارتفاع وکم عریض است.

قطارووپرتال:از قطارهای مشهور معلق در جهان است این قطار در هوا معلق میباشد.

 

فرهنگ مردم المان

حدود95درصداز مردم کشور المان به زبان آلمانی صحبت میکنن مذهب رسمی مردم المان مسیحیت میباشدودرحدود34درصدآنها پروتستان هستن..اداب ورسوم مردم المان برنامه ریزی نقش اساسی دارد بنابراین قانونمند بودن بخش مهمی از فرهنگ مردم المان محسوب میشود.زندگی شخصی از کار جدا میباشد.از ویژگیهای مهم مردم این کشور پس اندازوسخت کوشی واحترام است.در کشور المان باید به افراد مسن احترام ویژه ای گذاشته شود.دراین کشور صحبت به شکل صریح صورت میگرددوصداقت بخش مهمی اززندگی مردم است احوالپرسی در المان بسیار رسمی است .رفتارآلمانیها با ایرانیان بسیارخوب است بطورکلی نگاه صلح جویانه به مهاجران دارند درالمان شرایط زندگی درست ودقیق برنامه ریزی شده است.

 

قوانین عمومی المان

1-روز یکشنبه در المان روزاستراحت یاروزسکوت نام داردتمام کشور دراین روز بسته هست وجاذبه های گردشگری نیز تنها در ساعتهای مشخص بازمیباشنددرصورت که سروصداایجادکنیدجریمه خواهیدشد.

2-درایران بالش بازی سرگرم کننده اس اما درالمان جرم محسوب میشوداگرکسی روبابالش بزنیدبه زندان خواهید رفت چون بالش رایک اسلحه محسوب میشود.

3-مدارس ودانشگاه دولتی درالمان رایگان میباشد.نرفتن به مدرسه دراین کشورممنوع میباشد.

4-شمابایدنام فرزندتان رادرست انخاب کنید اسامی عجیب غریب ردمیشود.

5-درآلمان تلاش برای فراراززندان جرم محسوب نمیشود.

6-برای رانندگی دراتوبان درالمان سرعت مجاز80تا100کیلومتردرساعت میباشدتمام شدن سوخت در اتوبان وراه رفتن ویا ایستادن بطورکل غیر قانونی محسوب میشودحتما از پر بودن باک بنزینتان اطلاع داشته باشید.

 

نوع حکومت

کشورالمان در حال حاضربراساس قانون اساسی اداره میشود درالمان صدراعظم تصمیم گیرنده نهایی است رییس جمهورتشریفاتی میباشد.پارلمان کشورالمان متشکل ازمجلس وهمینطورمجلس مشورتی میباشد

 

رنگینک جهانی

درزمینه صادرات رتبه بالایی داردوبیشترین محصولات صادراتی آن وسایل موتوری تجهیزات الکترونیک دارو فلزات ماشین الات محصولات پلاستیکی ومواد غذایی موادشیمیایی است.رتبه کشورالمان درزمینه خدمات دوم است ازنظربهداشت ودرمان نیزقابل قبول است درحوزه شیلات وجنگلداری شاهدرشدبالاس ازبین 500شرکت بزرگ دنیا درحدود37شرکت مربوط به المان میباشد.

 

هتلها

بطور کل با توجه به حجم ورودی مسافر به این کشور هتلها این کشور معیارهای بین المللی واستانداردهای جهانی هتلداری را

دارا هستن که به ذکر نام چند هتل وشهر ان میپردازیم.

1 : هتل میشلبرگ – برلین            2 : هتل بل ایپوک—بادن            3 : هتل سون—فوسن

4 : هتل ردیسرن بلد—برلین         5 : هتل هیفن سیتی—هامبورگ    6 : هتل قصر—کولمبرگ

7 :هتل نو برلین—برلین               8 :هتل ایم واستروم—کولن         9 :هتل ماندارین اورینتال—مونیخ

 

 

فاصله برلین با چندشهر

  برلین تا هامبورگ     270 کیلومتر   با ماشین 2:45      با فطار  1:45

  برلین تا مونیخ         658 کیلومتر   با ماشین 6:25      با قطار  4:06

  برلین تا کلن           573 کیلومتر   با ماشین 5:52      با قطار  4:20

 

 

نظام سیاسی

سازماندهی دولتی بر پایه قانون اساسی است درراس دولت رییس جمهورقرارداردکه نقش ود نمادین میباشددراصل رییس حکومت صدراعظم است وی تعیین کننده سیاست حکومتد است.المان داراد 16ایالت میباشدهرایالت دارای یک دولت وقانون اساسی وتاحدزیادی خودمختاروبراساس سازمان داخلی خود مدیریت میشود.کشورالمان تاقبل ازسال 1871دروضعیت متحد قرارنگرفته بودوپایتختی نداشت پس ازتصمیم گیری کنگره وین شهرفرانکفورت درتاریخ1846پایتخت المان تبدیل شد.درسال1871المان دروضعیت متحد قرار گرفت وبرلین پایتخت رسمی این کشور تبدیل شددرسال1949میلادی بعدشکست درجنگ به دوبخش غربی وشرقی تقسیم شدندکه پایتخت شرقی برلین و غربی بن نام گرفت.درسال1990دوبخش باهم متحد گردیدندوبرلین بعنوان پایتخت واحد این کشورومقردولت تاسال1999درشهر بن باقی ماند.

 

 

آب و هوا

آلمان کشوری هست دارای آب وهوای ملایم و معتدل تابستانهای این کشورگرم وزمستانهای برفی وسرد دارد بطور کل کشوری چهار فصل میباشد.بهترین فصل سفر به این کشور بهار میباشدکه مصادف میباشد باماه سپتامبرواکتبر هوایخنک پاییزی از دیگر خاطرات خوب سفر به این کشور میباشد.

کشور المان همواره بعنوان یکی از مهمترین قطبهای تولیدی گیاهی دارویی در جهان بشمار میاید.

 

 

گردشگری ترابری

المان هفتمین کشور پربازدیدجهان است که درطول سال2012درمجموع407میلیون نفربازدیدکننده داشته است برلین سومین شهر پرجمعیت اروپاست.بالاترین حضوراتباع خارجی درایالتهای هامبورگ.برلین.بادن.هسن.وورتمبرگ است.

شبکه جاده ای المان استانداردودارای کیفیت بسیاربالایی است المان دارای حمل ونقل متراکم وشبکه ای مدرن است در شبکه بزرگراهی واتوبانی ازنظرمقداروطول رتبه سوم جهان رادارداین کشوردارای خط راه آهن پرسرعت است.

بزرگترین فرودگاههای آلمان فرانکفورت که سومین فرودگاه بزرگ اروپاومرکزی اصلی فعالیت لوفت هانزاس.

فرودگاههای مهم دیگرالمان : هامبورگ / کلن / بن / اشتوتگارد

 

جمعیت وشرکتهای ایرانی

شرکتهای ایرانی در المان اغلب درشهر برلین و فرانکفورت دیده میشوند.شرکتهای خدماتی درزمینه بهداشت و درمان . حمل ونقل . سرویسهای درون شهری . سرویسهای امنیتی وفضای امنیتی کودکان که توسط ایرانیان انجام میگردد

جمعیت المان بیش از82 میلیون نفر اعلام شده است که 90 درصدانها المانی و10 درصداتباع خاجی هستن که دراین میان بخش زیادی از افرادانها ایرانیان هستن. زبان کشور آلمان .سوربی و آلمانی است.

 

چندین مطلب جالب کشور المان

1-65درصد از بزرگراهای المان محدودیت سرعت ندارن/ 2-برلین بزرگترین ایستگاه قطار در اروپاس/3-برلین 9 برابر بزرگترازپاریس و پلهای بیشتری نسبت به ونیز دارد / 4-نوشابه فانتا ابتدا درالمان تولید شده /5-همبرگر نام خودرا ازشهرهامبورگ المان گرفته شده / 6-یک پروژه ساختمانی در برلین وجود دارد که یک مسجد . کلیسا . کنیسه را در یک ساختمان بسازد /7-در المان 300 نوع نان و بیش از100نوع سوسیس وجود دارد.

 

مختصات وموقعیت

فدرال المان مرکز قاره اروپا قرار داره و مساحت آن برابراست با357121کیلومترمربع میباشد.مرزهای آبی ان درحدود3757کیلومترمیباشد.دریای شمال و بالتیک راههای المان به ابهای آزاد هستن سواحل آبی این کشور بااین دو دریا حدود2389کیلومتر است.طولانی ترین رودهای المان راین با856 کیلومتر و دانوب با647 کیلومتر میباشد.

 

حمل ونقل عمومی وغیر

مترو : خطوط این متروها با علامت u مشخص شده علاوه برآن انواع دیگه ای از متروها هم هستند که شهرهایی مثل برلین و

مونیخ مورد استفاده قرار میگیرند و از تراموا واتوبوسها سریعترندکه با حرف sمشخص میشود.

اتوبوس :اتوبوسها معمولا رایجترین وسیله حمل و نقل هستند که تمام شهرهای المان را منظم به هم متصل میکند ودرفاصله های محدود وهمه روزه مسافرهارو جابجا میکنندوامنیت مناسبی هم دارندکه درشهرها فواصل ایستگاهها 300مترمیباشد.

تراموا : اکثر شهرهای المان به خصوص قسمت شرقی کشور مجهزبه تراموا هستندودرخیلی ازشهرهای ان به سیستم زیرزمینی برای ان تدارک دیده شده واز انجایی که مسیر مشخصی دارن در ترافیک شهر گیر نمیکنند.

دوچرخه : آلمانیها ارادت خاصی به دو چرخه دارن و میشه گفت عاشق این وسیله هستند اگر دوست داشته باشید میتوانید دوچرخه ای کرایه کنید و یک گشت و کذاردوست داشتنی داشته با شید.

تاکسی : تاکسی مثل خیلی از کشورهای دنیا جزوگرونترین وسیله میباشد معمولا در المان تا شخصی مجبور نباشه وعجله ای

نداشته باشد ازاون استفاده نمیکند.

 

 

قطارهای بین شهری

قطارسرعت بالا : سرعت آن برابر با 300کیلومتردرساعت هم میرسد یک قطار نقره ای رنگ است که 4 ساعت طول میکشد از

برلین تا فرانکفورت و 6 ساعت از مونیخ به برلین همه شهر بزرگ المان را بهم متصل میکند.

قطارمنطقه ای : خواهان سرعت متفاوت وکم باشید قطارهای منطقه ای وارزان را دریافت کنید آنها اغلب متوقف خواهند شد

اما به شهرهای و روستاهای کوچکتر آلمان میرسند.

قطارشب آلمانی : اگر شما نمیخواهیدیک روز در سفر باشید و روزتان را از دست بدهید قطارها اوایل شب میایند وصبح به مقصد میرسند.

 03                   

 

زایقه غذایی

زایقه غذایی المانیها مانند دیگر کشورهای مختلف هستن ولی بیشتر انها با غذاهایی که استیک سلف شود موافقند.اما غذای سنتی ام دارن که به ذکر ان میپردازیم:

غذای سنتی آلمان 3 دسته ان : کالباس- سوسیس-وماءالشعیر.سوسیس وکالباس درالمان بعنوان غذای ملی شناخته میشود

کلم درغذای سنتی المان سرآمدهمه چیزان هستش.. ماءالشعیر به قدری خوشمزه است که گردشگران از سراسر جهان به

جشنواره oktoberfastمیایند.

04

 

اقتصادومنابع مالی

بازارالمان یک بازارپویاوسطح بالا درجهان محسوب میشودبطوری که نوآوری بازاردرتمام جهان شناخته شده است دراین کشورنیروی کارماهربسیارزیادی وجودداردسرمایه زیادبوده وسطح فسادبسیارکم.بزرگترین اقتصاددراروپامحسوب میشودصنایع اصلی ان آهن.فولاد.زغال سنگ.سوختهای معدنی.پلاستیک.خودروو واگن سازی است این کشوردر زمینه تجهیزات پزشکی وهمینطورمواد دارویی نیزرتبه خوبی دارد.

 

 

 

 

مدارک موردنیازویزاآلمان

1-شناسنامه

2-گذرنامه : اعتبارگذرنامه باید حتما شش ماه بیشتر از تاریخ خاتمه اعتبار ویزای درخواستی باشد.

3-سه قطعه عکس 3در5/4که کمترازسه ماه پیش گرفته شده رنگی و زمینه سفید

4-اسناد مبنی بر وضعیت شغلی متقاضی

کارمند دولتی و بخش خصوصی

بخش دولتی : ترجمه آخرین حکم کارگزاری / مرخصی در روزهای سفر / بیمه /3فیش آخر حقوق

بخش خصوصی: گواهی اشتغال به کار / مرخصی در روزهای سفر / سوابق بیمه /سه فیش آخر حقوق

برای صاحبان شرکت خصوصی :ترجمه روزنامه رسمی شرکت به همراه رزومه شرکت به زبان انگلیسی

اساسنامه شرکت / تغییرات شرکت

مشاغل آزاد

ترجمه جواز یا پروانه کسب / ترجمه کارت بازرگانی

مدارک مالی

پرینت حساب بانکی باید روی سر برگ رسمی بانک و مهر شده به سفارت ارایه شود.

تمکن مالی داشته باشد.

سند ملکی یااستیجاری

داشتن سن ملکی یا استیجاری

بلیط   بیمه مسافرتی

واچر

بلیط هواپیما یا رزرو قطعی رفت وبرگشت / داشتن بیمه مسافرتی در زمان سفر /

واچرقطعی هتل دریک یا چند شهرهتل در المان برای کل مدت اقامت.

 

 نمایی زیبا از پلی در هامبورگ.

06

07