تور استانبول (پکیج 1)

مبدا تور
تهران
مقصد تور
استانبول
تورهای ویژه
خدمات تور --
نکات مهم --
مدارک لازم --
توضیحات پروازهای معراج , قشم ایر و زاگرس
برگشت جمعه ها قشم ایر 100,000 تومان افزایش نرخ دارد
برگشت شنبه ها زاگرس 100,000 تومان افزایش نرخ دارد
آدرس فلکه دوم صادقیه-ابتدای سازمان آب غربی-گلستان دوم-پلاک 3-واحد 3
خط ویژه: 02149791
شماره تماس 021-49791
کانتر مرتبط با تور

مقصد تور اقامت
استانبول
3 شب
حمل و نقل رفت برگشت
تاریخ حرکت
24 دی 1396 30 بهمن 1396
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 750,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
750,000
720,000
650,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
870,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 800,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
920,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
800,000
770,000
650,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 840,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
840,000
780,000
650,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,000,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 840,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
840,000
780,000
650,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,000,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 840,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,000,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
840,000
780,000
650,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 840,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,000,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
840,000
780,000
650,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 870,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
870,000
810,000
650,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,060,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 870,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
870,000
810,000
650,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,060,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 920,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
920,000
840,000
650,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,150,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 920,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
920,000
840,000
650,000
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
1,150,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 920,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
920,000
840,000
650,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,150,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 940,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
940,000
840,000
650,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,180,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 950,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
950,000
860,000
650,000
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
1,210,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 950,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
950,000
860,000
650,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,210,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 990,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
990,000
880,000
650,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,290,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 990,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,290,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
990,000
870,000
650,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 990,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,290,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
990,000
870,000
650,000