تور استانبول (پکیج 2)

مبدا تور
تهران
مقصد تور
استانبول
تورهای ویژه
خدمات تور --
نکات مهم --
مدارک لازم --
توضیحات --
آدرس فلکه دوم صادقیه-ابتدای سازمان آب غربی-گلستان دوم-پلاک 3-واحد 3
خط ویژه: 02149791
شماره تماس 021-49791
کانتر مرتبط با تور

مقصد تور اقامت
استانبول
5 شب
حمل و نقل رفت برگشت
تاریخ حرکت
24 دی 1396 30 بهمن 1396
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,170,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
1,170,000
970,000
690,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
1,690,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,170,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
1,690,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
1,170,000
970,000
690,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,170,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
1,690,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
1,170,000
970,000
690,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,280,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
1,280,000
1,060,000
690,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
1,910,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,400,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
2,140,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
1,400,000
1,090,000
690,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,400,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
2,140,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
1,400,000
1,090,000
690,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,400,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
1,400,000
1,090,000
690,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
2,140,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 0
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت