تور کوالالامپور- سنگاپور

مبدا تور
تهران
مقصد تور
کوالالامپور
سنگاپور
تورهای ویژه
خدمات تور بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرآسیا - صبحانه - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی + ترانسفر بین شهری کوالا - سنگاپور ( فاصله 5 ساعت زمینی ) - ویزای سنگاپور - راهنمای فارسی زبان - سیم کارت به ازای هر اتاق - بیمه مسافرتی - گشت شهری در کوالا با ناهار - گشت شهری در سنگاپور
نکات مهم پروازها چارتر و هتل ها گارانتی می باشد ؛ لذا پس از درخواست به هیچ عنوان قابل کنسل کردن نمی باشد.
مدارک لازم --
توضیحات نرخ کودک زیر 2 سال 600.000 تومان می باشد.
آدرس فلکه دوم صادقیه-ابتدای سازمان آب غربی-گلستان دوم-پلاک 3-واحد 3
خط ویژه: 02149791
شماره تماس 021-49791
کانتر مرتبط با تور

مقصد تور اقامت
کوالالامپور
3 شب
سنگاپور
3 شب
حمل و نقل رفت برگشت
تاریخ حرکت
21 دی 1396 30 بهمن 1396
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,400,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
2,400,000
60,000
2,320,000
---
1,890,000
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
3,330,000
120,000
---
---
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,530,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
2,530,000
70,000
2,440,000
---
1,940,000
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
3,570,000
140,000
---
---
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,640,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
2,640,000
80,000
2,530,000
---
1,980,000
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
3,780,000
160,000
---
---
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,750,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
3,980,000
200,000
---
---
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
2,750,000
100,000
3,630,000
---
2,030,000
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,750,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
2,750,000
100,000
2,630,000
---
2,030,000
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
3,980,000
200,000
---
---
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,790,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
2,790,000
110,000
2,670,000
---
2,040,000
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
4,060,000
220,000
---
---
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,790,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
4,060,000
200,000
---
---
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
2,790,000
100,000
2,670,000
---
2,040,000
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,830,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
2,830,000
120,000
2,710,000
---
2,060,000
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
4,140,000
240,000
---
---
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,960,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
4,380,000
260,000
---
---
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
2,960,000
130,000
2,820,000
---
2,110,000
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,070,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
3,070,000
130,000
2,920,000
---
2,160,000
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
4,590,000
260,000
---
---
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,090,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
4,630,000
260,000
---
---
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
3,090,000
130,000
2,940,000
---
2,160,000
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,240,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
3,240,000
130,000
3,080,000
---
2,220,000
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
4,910,000
260,000
---
---
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,260,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
4,950,000
220,000
---
---
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
3,260,000
110,000
2,230,000
---
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,390,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
3,390,000
120,000
3,210,000
---
2,280,000
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
5,190,000
240,000
---
---
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,420,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
3,420,000
160,000
3,230,000
---
2,290,000
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
5,230,000
320,000
---
---
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,440,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
شب اضافه
3,440,000
160,000
---
---
2,300,000
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
شب اضافه
5,270,000
3,200,000
---
---
---
---
عنوان مبدا اقامت شروع قیمت ها

تور مالزی کوالالامپور - پنانگ

تهران ( 6 شب ) 2,620,000 تومان

تور مالزی کوالالامپور - پنانگ

تهران ( 6 شب ) 2,040,000 تومان

تور کوالالامپور + سنگاپور ( 6 شب )

تهران ( 6 شب ) 3,460,000 تومان

تور کوالالامپور + سنگاپور ( 6 شب )

تهران ( 6 شب ) 3,460,000 تومان

تور کوالالامپور+سنگاپور

تهران ( 7 شب ) 2,450,000 تومان

تور کوالالامپور+سنگاپور

تهران ( 7 شب ) 2,450,000 تومان