تور استانبول (پکیج 1)

مبدا تور
تهران
مقصد تور
استانبول
تورهای ویژه
خدمات تور --
نکات مهم --
مدارک لازم --
توضیحات --
آدرس فلکه دوم صادقیه-ابتدای سازمان آب غربی-گلستان دوم-پلاک 3-واحد 3
خط ویژه: 02149791
شماره تماس 021-49791
کانتر مرتبط با تور

مقصد تور اقامت
استانبول
5 شب
حمل و نقل رفت برگشت
تاریخ حرکت
24 دی 1396 30 بهمن 1396
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 800,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
800,000
750,000
690,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,000,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 800,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,000,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
800,000
750,000
690,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 860,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
860,000
770,000
690,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,130,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 860,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
860,000
770,000
690,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,130,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 860,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,130,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
860,000
770,000
690,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 860,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,130,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
860,000
770,000
690,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 920,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
920,000
810,000
690,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,230,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 920,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
920,000
810,000
690,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,230,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 990,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
990,000
850,000
690,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,370,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 990,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
990,000
850,000
690,000
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
1,370,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 990,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
990,000
850,000
690,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,370,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,010,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
1,010,000
850,000
690,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,410,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,030,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,030,000
870,000
690,000
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
1,460,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,060,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
1,060,000
900,000
690,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,490,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,130,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
1,130,000
940,000
690,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,620,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,130,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,620,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
1,130,000
930,000
690,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,130,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,620,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( std)
تومان
1,130,000
930,000
690,000