تور تایلند(پاتایا)

مبدا تور
تهران
مقصد تور
پاتایا
تورهای ویژه
خدمات تور --
نکات مهم --
مدارک لازم --
توضیحات نرخ کودک زیر 2 سال 700/000 تومان می باشد .
آدرس فلکه دوم صادقیه-ابتدای سازمان آب غربی-گلستان دوم-پلاک 3-واحد 3
خط ویژه: 02149791
شماره تماس 021-49791
کانتر مرتبط با تور

مقصد تور اقامت
پاتایا
6 شب
حمل و نقل رفت برگشت
تاریخ حرکت
11 دی 1348 11 دی 1348
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,840,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
1,840,000
1,830,000
1,820,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
2,120,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,010,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,010,000
---
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
2,275,000
2,020,000
1,990,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,060,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,060,000
---
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
2,325,000
2,050,000
2,040,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,165,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,165,000
---
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
2,485,000
2,155,000
2,145,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,190,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,190,000
---
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
2,595,000
2,180,000
2,170,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,270,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,270,000
2,260,000
2,250,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
2,700,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,460,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,460,000
2,450,000
2,440,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
3,125,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,675,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,675,000
2,665,000
2,655,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
3,560,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,995,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
4,195,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,995,000
2,985,000
2,975,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,430,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,430,000
2,420,000
2,410,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
3,075,000
---
---