تور صربستان پرواز پگاسوس

مبدا تور
تهران
مقصد تور
بلگراد
تورهای ویژه
خدمات تور ترانسفر فرودگاهی
بلیط رفت و برگشت
گشت شهری رایگان با ناهار
بیمه مسافرتی
نکات مهم --
مدارک لازم --
توضیحات نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 399.000 تومان می باشد.
آدرس فلکه دوم صادقیه-ابتدای سازمان آب غربی-گلستان دوم-پلاک 3-واحد 3
خط ویژه: 02149791
شماره تماس 021-49791
کانتر مرتبط با تور

مقصد تور اقامت
بلگراد
4 شب
حمل و نقل رفت برگشت
تاریخ حرکت
21 دی 1396 30 بهمن 1396
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,845,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
1,845,000
1,545,000
1,395,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
2,895,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,975,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
1,975,000
1,645,000
1,445,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
3,025,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,145,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
3,145,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,145,000
1,725,000
1,445,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,325,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
3,275,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,325,000
1,795,000
1,445,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,395,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,395,000
1,895,000
1,445,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
3,395,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,445,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,445,000
1,875,000
1,445,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
3,495,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,445,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,445,000
1,875,000
1,445,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
3,495,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,795,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
3,995,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,795,000
2,045,000
1,445,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,795,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,795,000
2,045,000
1,445,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
3,995,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,975,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
4,295,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,975,000
2,145,000
1,445,000
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,145,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
3,145,000
2,225,000
1,445,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
4,775,000
---
---
سرویس
BB
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,275,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
4,995,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
3,275,000
2,275,000
1,445,000