تور ارمنستان زمینی

مبدا تور
تهران
مقصد تور
ایروان
تورهای ویژه
خدمات تور --
نکات مهم --
مدارک لازم --
توضیحات --
آدرس فلکه دوم صادقیه-ابتدای سازمان آب غربی-گلستان دوم-پلاک 3-واحد 3
خط ویژه: 02149791
تور لحظه آخری آنتالیا تور لحظه آخری آنتالیا تور لحظه آخری آنتالیا تور لحظه آخری آنتالیا تور لحظه آخری آنتالیا تور لحظ
شماره تماس 021-49791
کانتر مرتبط با تور

مقصد تور اقامت
ایروان
3 شب
حمل و نقل رفت برگشت
توریستی 44 نفره ---
تاریخ حرکت
19 بهمن 1396 15 اسفند 1396
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
سرویس
--
موقعیت
5 Min
شروع قیمت ها : 750,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
750,000
---
---
اتاق سه تخته استاندارد ( سه تخته)
تومان
750,000
---
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
970,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
Center
شروع قیمت ها : 779,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق سه تخته استاندارد ( سه تخته)
تومان
779,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
790,000
---
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
970,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
Center
شروع قیمت ها : 770,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
790,000
---
---
اتاق سه تخته استاندارد ( سه تخته)
تومان
770,000
---
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
970,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
Center
شروع قیمت ها : 850,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
850,000
---
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
1,100,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
Center
شروع قیمت ها : 830,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
1,100,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
850,000
---
---
اتاق سه تخته استاندارد ( سه تخته)
تومان
830,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
Center
شروع قیمت ها : 850,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
890,000
---
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
1,150,000
---
---
اتاق سه تخته استاندارد ( سه تخته)
تومان
850,000
---
---