تور باکو ویژه اسکی (پکیج 1)

مبدا تور
تهران
مقصد تور
باکو
تورهای ویژه
خدمات تور --
نکات مهم --
مدارک لازم --
توضیحات --
آدرس فلکه دوم صادقیه-ابتدای سازمان آب غربی-گلستان دوم-پلاک 3-واحد 3
خط ویژه: 02149791
تورهای لحظه آخری تورهای لحظه آخری تورهای لحظه آخری تورهای لحظه آخری تورهای لحظه آخری تورهای لحظه آخری تورهای لحظه آخر
شماره تماس 021-49791
کانتر مرتبط با تور

مقصد تور اقامت
باکو
3 شب
حمل و نقل رفت برگشت
--- ---
تاریخ حرکت
13 آذر 1396 30 دی 1396
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,745,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : صبحانه
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
1,745,000
990,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,445,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : صبحانه + شام
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,445,000
990,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,645,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : صبحانه + ناهار + شام
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,645,000
990,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,325,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : صبحانه
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
2,325,000
990,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,790,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : صبحانه + شام
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
2,790,000
990,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,225,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : صبحانه + ناهار + شام
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
3,225,000
990,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,895,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : صبحانه
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
1,895,000
990,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,345,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : صبحانه + شام
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,345,000
990,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,795,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : صبحانه + ناهار + شام
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,795,000
990,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,995,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : صبحانه + شام
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,995,000
990,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,445,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : صبحانه + ناهار + شام
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
3,445,000
990,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,950,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : صبحانه
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
1,950,000
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,235,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : صبحانه + شام
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,235,000
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,495,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : صبحانه + ناهار + شام
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,495,000
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,530,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : صبحانه
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
2,530,000
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,820,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : صبحانه + شام
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
2,820,000
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,095,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : صبحانه + ناهار + شام
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
3,095,000
---