تور لبنان

مبدا تور
تهران
مقصد تور
بیروت
تورهای ویژه
خدمات تور تمام هتل ها با صبحانه می باشد . ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان
نکات مهم --
مدارک لازم --
توضیحات قیمت ها به صورت لحظه ای می باشد.برای دریافت قیمت به روز لطفا با کانتر مربوط تماس بگیرید.
آدرس فلکه دوم صادقیه-ابتدای سازمان آب غربی-گلستان دوم-پلاک 3-واحد 3
خط ویژه: 02149791
تورهای لحظه آخری تورهای لحظه آخری تورهای لحظه آخری تورهای لحظه آخری تورهای لحظه آخری تورهای لحظه آخری تورهای لحظه آخر
شماره تماس 021-49791
کانتر مرتبط با تور

مقصد تور اقامت
بیروت
7 شب
حمل و نقل رفت برگشت
تاریخ حرکت
09 آذر 1396 30 بهمن 1396
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
سرویس
--
موقعیت
BEIRUT
شروع قیمت ها : 2,690,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,690,000
---
2,190,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
3,890,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
BEIRUT
شروع قیمت ها : 2,790,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
3,890,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,790,000
---
2,490,000
سرویس
--
موقعیت
BEIRUT
شروع قیمت ها : 2,890,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,890,000
---
2,190,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
4,190,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
BEIRUT
شروع قیمت ها : 2,890,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,890,000
---
2,190,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
4,190,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
BEIRUT
شروع قیمت ها : 2,290,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,290,000
---
2,190,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
4,490,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
BEIRUT
شروع قیمت ها : 2,890,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : اتاق رو به دریا + 150.000 تومان
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
3,390,000
---
2,190,000
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,890,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
BEIRUT
شروع قیمت ها : 2,990,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,990,000
---
2,190,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
3,990,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
BEIRUT
شروع قیمت ها : 0
تخفیف : ---
توضیحات : اتاق رو به دریا + 150.000 تومان
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
---
---
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
---
---
---
سرویس
--
موقعیت
JOUNIE
شروع قیمت ها : 2,890,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
3,990,000
---
2,390,000
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
2,890,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
JOUNIE
شروع قیمت ها : 3,290,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : اتاق رو به دریا + 270.000 تومان
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
4,990,000
---
2,490,000
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
3,290,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
BEIRUT
شروع قیمت ها : 3,290,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : اتاق رو به دریا + 1.120.000 تومان
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
3,290,000
---
2,390,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
4,990,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
BEIRUT
شروع قیمت ها : 0
تخفیف : ---
توضیحات : ALHAMRA
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
3,490,000
---
---
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
---
---
---
سرویس
--
موقعیت
BEIRUT
شروع قیمت ها : 3,790,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
3,790,000
---
2,590,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
5,690,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
BEIRUT
شروع قیمت ها : 3,290,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : تمام اتاق ها رو به دریا
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
4,490,000
---
2,590,000
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
3,290,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
BEIRUT
شروع قیمت ها : 3,990,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : تمام اتاق ها رو به دریا
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
3,990,000
---
2,790,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
6,690,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
JOUNIE
شروع قیمت ها : 3,390,000 تومان
تخفیف : ---
توضیحات : اتاق رو به دریا + 200.000 تومان
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
3,390,000
---
2,390,000
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
4,390,000
---
---
سرویس
--
موقعیت
BEIRUT
شروع قیمت ها : 3,990,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت کودک بدون تخت
اتاق یک تخته استاندارد ( سینگل)
تومان
6,190,000
---
---
اتاق دو تخته استاندارد ( دبل)
تومان
3,990,000
---
3,090,000